​​​Cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania​

Lãnh đạo CQĐD​
Họ và tên: Nguyễn Kim Doanh
Chức vụ  : Đại sứ
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động: (+255) 622226868
Địa chỉ email : nguyenkimdoanh@vufo.org.vn

Cán bộ CQĐD
1.​ Ông Tôn Hồ Trí Dũng
Chức vụ: Bí thư thứ Nhất
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 622495508
Địa chỉ email: dungtht@mofahcm.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Bí thư thứ Ba
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 622227979
Email: nguyenvanbinh@mofa.gov.vn

3.Ông Ngô Xuân Huy
Chức vụ: Nhân viên Hành chính Quản trị
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 621585858
Email: ngoxuanhuy69@gmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​