Lời chào Đại sứ

Ambassador.jpg​​


Đại sứ Nguyễn Kim Doanh
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania.

Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Tanzania ngày 14 tháng 2 năm 1965 và mở Đại sứ quán tại Dar Es Salaam năm 1966. Việt Nam tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Dar es Salaam năm 1984 do khó khăn về kinh tế và mở lại Đại sứ quán vào tháng 11 năm 2003.

Những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tanzania được hình thành từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và ngày càng được củng cố, tăng cường trên cơ sở cùng chung nguyện vọng hòa bình, hợp tác phát triển, tiến bộ xã hội và kinh tế thịnh vượng.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin chung về Việt Nam, hoạt động của Đại sứ quán tại Tanzania và các nước kiêm nhiệm (Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Uganda và Comoros), Trang thông tin điện tử cũng giới thiệu nhiều đường dẫn đến các trang thông tin điện tử khác của Việt Nam về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ quán rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để trang thông tin điện tử này trở thành nguồn thông tin hữu ích về hai đất nước và hai dân tộc.

Xin trân trọng cảm ơn.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​