Tiểu sử

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền​ nước ​Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania, kiêm nhiệm Cộng hòa Kê-ni-a, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a, Cộng hòa Ru-an-đa, Cộng hòa Dân chủ Xô-ma-li, Cộng hòa U-gan-đa và Liên bang Cô-mo

​​Ambassador.jpg ​​

​Đại sứ Nguyễn Kim Doanh​

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh được Chủ tịch nước Trần Đại Quang​​​ bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a, kiêm nhiệm Cộng hòa Kê-ni-a, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a, Cộng hòa Ru-an-đa, Cộng hòa Dân chủ Xô-ma-li, Cộng hòa U-gan-đa và Liên bang Cô-mo vào tháng 5/2016. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Tan-da-ni-a từ tháng 3/2017.

Tháng 12/2012, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thông tin đối ngoại; đến tháng 10/2013, được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam.

Ông công tác tại Bộ Ngoại giao từ tháng 1/1983; đến tháng 12/2012 được điều chuyển sang công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhiệm kỳ 1994-1997, với chức danh Bí thư thứ 2, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, nhiệm kỳ 2002-2005, với chức danh Bí thư thứ nhất .

Ông tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nay là trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội,  năm 1982; tốt nghiệp khóa Thạc sĩ Quản lý Phát triển tại Phi-líp-pin năm 2000, khóa Đào tạo sau đại học về Quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia năm 2012.

Ông có vợ là bà Đinh Hải Yến và có hai người con./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​