Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn biến trong tình hình huống xấu, không loại trừ các tình huống bạo lực qui mô. 

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý:  Công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của các hành động quân sự tại thời điểm này.  Đối với công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng cần lưu ý tránh đến các khu vực đã được các nước sở tại khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản bản thân.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của các Đại sứ quán như sau:

  1.  Đại sứ quán Việt Nam tại Iran:   +989306459865
  2.  Đai sứ quán Việt Nam tại Cata:   +97430682541
  3. Đại sứ quán Viêt Nam tại Ả rập xê Út:  +966567290693
  4. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét:  +96596075678
  5. Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất:  + 971501299789
  6. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972527038657
  7. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +905457858548
  8. Tổng đài Bảo hộ công dân:  +84 981 84 84 84
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​